Onze principes en waarden

Elke persoon of groep kan autonoom een actie organiseren en ondernemen in de naam en geest van XR, zolang die actie binnen de principes en waarden van XR past. Op die manier wordt macht gedecentraliseerd. Er moet dus geen toestemming gevraagd worden aan een centrale groep of autoriteit.

 1. Wij hebben een gemeenschappelijke visie op verandering

  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen

 2. Wij richten ons op wat nodig is

  Daarbij willen we 3,5% van de bevolking mobiliseren. Dit is de kritische massa die nodig is om een systeemverandering tot stand te brengen.

 3. Wij hebben behoefte aan een duurzame cultuur waarin plaats is voor herstel

  Ofwel: een gezonde, weerbare en veerkrachtige samenleving die meebeweegt met de omstandigheden.

 4. Wij dagen onszelf uit en stellen het verre van duurzame huidige systeem op de proef

  Door buiten onze comfort zone te treden en door in actie te komen voor verandering.

 5. Wij hechten waarde aan leren en reflectie

  waarbij we een cyclus van actie, evaluatie en reflectie doorlopen waaruit we onze lessen kunnen trekken, nieuwe dingen kunnen leren en vervolgens weer over kunnen gaan tot actie. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

 6. Iedereen is welkom en wij waarderen alles wat je meebrengt

  We willen laagdrempelig zijn en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt binnen de beweging.

 7. Wij zetten ons actief in voor het inperken van machtsstructuren

  In plaats van naar macht streven we naar gelijkwaardige en eerlijke participatie door iedereen.

 8. Terechtwijzigen en beschuldigingen vermijden we

  We leven in een verre van duurzaam en zwaar toxisch systeem, maar niemand is daar individueel voor verantwoordelijk.

 9. Wij zijn een geweldloos netwerk

  Uitgangspunt van onze strategieën en tactieken is geweldloosheid. Wij zijn van mening dat dit de meest efficiënte manier is om tot fundamentele veranderingen te komen.

 10. Autonomie en decentralisatie staan bij ons centraal

  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om de bestaande politieke en economische macht op de proef te stellen.

Iedereen die deze kernprincipes en -waarden volgt mag actie ondernemen in naam van Extinction Rebellion.

Onze structuur

We organiseren ons in kleine groepen. Deze groepen zijn verbonden door een structuur gekend als het Zelf-Organiserende Systeem (Self-Organising System, of SOS). Deze structuur evolueert naargelang we groeien en bijleren. We zijn aan het werken aan een beweging die participerend, gedecentraliseerd, transparant en inclusief is.

Het Zelf-Organiserende Systeem is ontworpen om iedereen in staat te stellen om actie te ondernemen in de naam van Extinction Rebellion. Dat helpt ons om snel en beslist te reageren op snel veranderende situaties, en om de gezamelijke wijsheid van verschillende perspectieven te integreren wanneer dat nodig is.

Lees de volledige tekst van onze grondwet op Google Drive

Rebel overeenkomst

Alle Rebellen worden gevraagd om onze basisovereenkomst te volgen. Het biedt een basis voor vertrouwen zodat wij en het publiek weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

 • We tonen ​respect voor iedereen​: voor elkaar, voor het grote publiek, en voor de overheid en de politie.
 • Wij maken ons niet schuldig aan geweld​, noch fysiek, noch verbaal.
 • We dragen geen wapens noch maskers. We nemen zelf verantwoording op voor ons handelen.
 • We brengen geen alcohol of illegale drugs mee.
 • We zijn verantwoordelijk voor onszelf: we vormen met zijn allen het team.

We zijn hier allemaal samen totdat de regering ingaat op onze drie eisen voor noodzakelijke maatregelen tegen de Klimaat- en Ecologische Noodtoestand. Deze overeenkomst stelt ons in staat om de vele mensen aan te trekken die we nodig hebben om ons doel te bereiken. Wie deze overeenkomst niet nakomt, wordt gevraagd te vertrekken.