We hebben momenteel een technisch probleem (afbeeldingen worden niet weergegeven). We zijn er mee bezig. Bedankt voor je geduld!

Ga naar hoofdinhoud
  • dat de regering de Klimaat- en Ecologische Noodtoestand uitroept en de behoefte aan snelle transformatie van ons economisch systeem erkent.
  • dat de regering een alomvattend, wettelijk bindend Nationaal Klimaatplan uitvoert dat de invoer en extractie van fossiele brandstoffen tegen 2025 afbouwt en dat prioriteit geeft aan het herstel van de biodiversiteit en het behoud van onze natuurlijke omgeving.
  • een Burgerforum dat onze regio's en gemeenschappen de middelen en de autoriteit geeft om te zorgen voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige post-groei samenleving.