We hebben momenteel een technisch probleem (afbeeldingen worden niet weergegeven). We zijn er mee bezig. Bedankt voor je geduld!

Ga naar hoofdinhoud
Een activist op de Royal Rebellion op zaterdag 12 oktober Karl Delandsheere
Belgische vlag met een logo Extinction Rebellion Karl Delandsheere
Join the rebellion: de boot bij de Royal Rebellion van Extinction Rebellion België op zaterdag 12 oktober, 2019 Karl Delandsheere

Onze principes en waarden

Elke persoon of groep kan autonoom een actie organiseren en ondernemen in de naam en geest van XR, zolang die actie binnen de principes en waarden van XR past. Op die manier wordt macht gedecentraliseerd. Er moet dus geen toestemming gevraagd worden aan een centrale groep of autoriteit.

 • Wij hebben een gemeenschappelijke visie op verandering

  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen

 • Wij richten ons op wat nodig is

  Daarbij willen we 3,5% van de bevolking mobiliseren. Dit is de kritische massa die nodig is om een systeemverandering tot stand te brengen.

 • Wij hebben behoefte aan een duurzame cultuur waarin plaats is voor herstel

  Ofwel: een gezonde, weerbare en veerkrachtige samenleving die meebeweegt met de omstandigheden.

 • Wij dagen onszelf uit en stellen het verre van duurzame huidige systeem op de proef

  Door buiten onze comfort zone te treden en door in actie te komen voor verandering.

 • Wij hechten waarde aan leren en reflectie

  Waarbij we een cyclus van actie, evaluatie en reflectie doorlopen waaruit we onze lessen kunnen trekken, nieuwe dingen kunnen leren en vervolgens weer over kunnen gaan tot actie. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

 • Iedereen is welkom en wij waarderen alles wat je meebrengt

  We willen laagdrempelig zijn en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt binnen de beweging.

 • Wij zetten ons actief in voor het inperken van machtsstructuren

  In plaats van naar macht streven we naar gelijkwaardige en eerlijke participatie door iedereen.

 • Terechtwijzigen en beschuldigingen vermijden we

  We leven in een verre van duurzaam en zwaar toxisch systeem, maar niemand is daar individueel voor verantwoordelijk.

 • Wij zijn een geweldloos netwerk

  Uitgangspunt van onze strategieën en tactieken is geweldloosheid. Wij zijn van mening dat dit de meest efficiënte manier is om tot fundamentele veranderingen te komen.

 • Autonomie en decentralisatie staan bij ons centraal

  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om de bestaande politieke en economische macht op de proef te stellen.

Iedereen die deze kernprincipes en -waarden volgt mag actie ondernemen in naam van Extinction Rebellion.

Onze structuur

We organiseren ons in kleine groepen. Deze groepen zijn verbonden door een structuur gekend als het Zelf-Organiserend Systeem (Self-Organising System, of SOS). Deze structuur evolueert naargelang we groeien en bijleren. We zijn aan het werken aan een beweging die participerend, gedecentraliseerd, transparant en inclusief is.

Het Zelf-Organiserende Systeem is ontworpen om iedereen in staat te stellen om actie te ondernemen in de naam van Extinction Rebellion. Dat helpt ons om snel en beslist te reageren op snel veranderende situaties, en om de gezamelijke wijsheid van verschillende perspectieven te integreren wanneer dat nodig is.

Lees de volledige tekst van onze "constitution" (interne richtlijnen) op Google Drive