Ga naar hoofdinhoud

Op 28 januari en 2 mars blokkeerde Extinction Rebellion de Cantersteenweg in Brussel om te vieren dat een fossielvrije toekomst mogelijk is. Nu komen we terug.


Doet u mee aan de vooravond van de Belgische en Europese verkiezingen om een fossielvrije toekomst te eisen? Samen kunnen we de toekomst bereiken waar we van dromen, de toekomst die we nodig hebben, de toekomst die we zullen hebben.We hebben 3 kristalheldere eisen:


1. We eisen een einde aan de bouw van nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen in België.

2. We eisen dat er een einde komt aan de subsidies voor fossiele brandstoffen en dat dit geld opnieuw geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energieprojecten en dat mensen met de laagste inkomens beschermd worden tegen stijgingen van de kosten van levensonderhoud.

3. We eisen een burgervergadering die de bevoegdheid krijgt om een wettelijk bindend plan op te stellen om het gebruik van fossiele brandstoffen in België tegen 2030 uit te bannen.
Waarom bij ons?


Volgens de meest recente overheidscijfers uit 2020 subsidieerde België voor 12,9 miljard euro in fossiele brandstoffen. 2,4% van het Belgische BBP werd gebruikt voor directe subsidies. De Belgische overheid is volgens Tegengas-Degaze momenteel ook van plan om de bouw van drie nieuwe fossiele gascentrales te subsidiëren (in Seraing, Flémalle en Wondelgem), ondanks de klimaatvernietiging die deze veroorzaken, en andere bedrijven zijn bezig met het aanvragen van vergunningen. Het subsidiëren van fossiele brandstoffen financiert rechtstreeks de klimaatvernietiging, wat een schending is van de internationale wettelijke verplichtingen van België.

We zijn niet de enigen die dit eisen: Volgens de Europese Investeringsbank geeft 82% van de Belgen aan dat ze de klimaatcrisis als de grootste bedreiging van de 21ste eeuw beschouwen, en 70% van hen is voorstander van strengere overheidsmaatregelen voor het klimaat.

Meer evenementen van XR Belgium