We hebben momenteel een technisch probleem (afbeeldingen worden niet weergegeven). We zijn er mee bezig. Bedankt voor je geduld!

Ga naar hoofdinhoud

Op vrijdag 20 december om 20u zullen honderden rebellen van over heel het land verzamelen om met één gezamenlijke stem hun verklaring van rebellie opnieuw kracht bij te zetten. Iedereen is welkom om zijn stem mee te laten horen. Met deze daad van burgerlijke ongehoorzaamheid start de beweging een tweede fase van de rebellie tegen de klimaat- en ecologische crisis.

“Meer en meer burgers realiseren zich dat burgerlijke ongehoorzaamheid nodigis om het leven op onze planeet te redden. We hebben onze beweging exponentieel zien groeien sinds het startschot begin 2019”, zegt Christophe Meierhans, een van de woordvoerders van Extinction Rebellion België. Duizenden mensen sloten zich aan bij de beweging en er vormden zich 12 lokale groepen in steden verspreid over het hele land.

“Maar onze acties, van deelnemen aan protestmarsen tot onze massaal bijgewoonde Royal Rebellion, hebben onze regeringen nog niet wakker geschud. Het is daarom dat we naar de Grote Markt komen, één van de meest iconische plaatsen in ons land, om opnieuw de alarmbel te luiden. En om een volgende fase aan te kondigen in het verzet tegen een systeem dat heel onze planeet vergiftigt. Om meer en grotere daden van burgerlijke ongehoorzaamheid aan te kondigen die op stapel staan in 2020!”

De Grote Markt maakt deel uit van de neutrale zone, waar protesteren niet toegelaten is. Extinction Rebellion nodigt iedereen uit die de drang voelt om een fundamentele verandering teweeg te brengen in de manier waarop de klimaat- en ecologische crisis wordt aangepakt, om naar dit majestueuze plein te komen op vrijdag 20 december. Deelnemers wordt gevragd om vooraf geen herkenbare kledij of andere zaken te dragen die onthullen dat ze deelneemen aan deze actie om te vermijden dat de politie preventieve acties onderneemt om mensen van het plein te weren.

Om 20u08 precies, net na de Kerst muziek- en lichtshow, zullen alle aanwezige rebellen zichzelf onthullen door het voorlezen van XR’s “Tweede Verklaring van de Rebellie” met één gigantische gezamenlijke stem.

Met deze tekst, willen we stilstaan bij de verwezenlijkingen en tekortkomingen van het eerste jaar van onze beweging. We zullen onze regeringen, politici en bedrijven confronteren met hun crimineel gebrek aan daadkracht en hun tegenwerking. We zullen vooruit kijken naar de enorme uitdagingen die ons hetkomende jaar te wachten staan en we zullen de dringende behoefte voor een rebellie herhalen.

De verklaring zal de week voor het evenement online publiek gemaakt worden. Iedereen in het bezit van de tekst kan uit eigen beweging deelnemen aan de actie op de Grote Markt, die versiert zal worden met typische visuele en artistieke XR-elementen.

“De eerste grote nationale actie van Extinction Rebellion Belgium was een groot succes, ondanks de gewelddadige repressie van onze rebellen door de politie. De beweging is sterker geworden en we zijn meer dan ooit overtuigd dat we moeten vechten voor onze toekomst en die van onze kinderen”, zegt Leen Schelfhout. Tijdens de Royal Rebellion werden meer dan 400 rebellen gearresteerd, verscheidene van hen raakten gewond en velen onder hen werden beroofd van hun fundamentele mensenrechten tijdens hun arrestatie.

Na de “Royal Rebellion” hebben verschillende betogers, geschokt door het gewelddadige antwoord op hun vreedzame demonstratie, aangekondigd dat zevan plan zijn om de stad Brussel aan te klagen, zowel omwille van onevenredig gebruik van geweld als omwille van illegale bevel tot ontruiming.

Gepubliceerd door

Press Circle