Ga naar hoofdinhoud

Europees parlementslid Pierre Larrouturou, rapporteur voor de Europese begroting, ging op 28/10/2020 in hongerstaking. Hij zette zijn actie gedurende drie weken voort om de media en de burgers te wijzen op de noodzaak om financiële speculatie te belasten. Deze belasting zou de honderden miljarden euro's te genereren die nodig zijn voor een herstelplan voor "klimaat-gezondheid-werkgelegenheid".

Onder leiding van Angela Merkel zal de volgende Europese top op 10 en 11 december nieuwe klimaatdoelstellingen voor de Europese Unie onderschrijven: onze CO2-uitstoot met 50% verminderen tegen 2030. Dat wil zeggen een kostprijs van 600 miljard euro per jaar volgens de Commissie.

"We verwachten van onze leiders dat ze de politieke moed tonen om dit geld te gaan zoeken waar het is", zei een deelnemer aan deze actie. "We eisen een openhartige, onmiddellijke en substantiële belasting op financiële speculatie, op het niveau van wat we collectief moeten invoeren om het algemeen welzijn en de natuur te behouden."

Volgens berekeningen van de Commissie zelf zou een belasting van 0,1% elk jaar 50 miljard euro extra vrijmaken. Zo'n bedrag zou maatregelen voor klimaat, gezondheid en werkgelegenheid kunnen financieren, zonder dat het de burger ook maar één euro kost. Het Europees Parlement heeft reeds in 2011 aangedrongen op de goedkeuring van een dergelijke belasting [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0080_NL.html] maar de tekst werd nooit gestemd door de Raad van de Europese Unie. [http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2011/03/09/le-parlement-europeen-tacle-les-maches-financiers-/]. Nu wordt alles beslist, want met het Europese budget moet waarover begin december wordt gestemd, verbindt de Unie zich voor de komende zeven jaar.

Volgens activisten "oefenen de financiële lobby's druk uit op onze leiders om de invoering van deze belasting te voorkomen. Financiële speculatie heeft geen economisch nut, het levert niets op, het destabiliseert enkel de markten. Niemand zou dat moeten verdedigen. In onze samenleving wordt alles belast: op basisvoedsel betalen zelfs de meest kwetsbaren 6%, op sociale woningen 12% en op de aankoop van een fiets 21%. Bij de meeste financiële transacties is de belasting momenteel 0%. Is financiële speculatie dan meer essentieel voor het leven dan voedsel?“

Twee weken lang zijn bijna 80 mensen, in Frankrijk en Europa, een hongerstaking begonnen. Werknemers, boeren, ingenieurs, accountants, werklozen, gepensioneerden, rechts of links: ze vragen allemaal de vrijgave van de enorme middelen die nodig zijn voor de ecologische transitie, maar ook voor gezondheid en werkgelegenheid. Activisten van Extinction Rebellion Belgium sluiten zich aan en steunen hen. Deze hongerstaking wordt onderbroken door drie meditatieve bijeenkomsten in Brussel. Meditatie werd door activisten gekozen als "een manier om opnieuw te focussen op het essentiële, om open te staan voor mededogen en om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen".

De activisten vragen regeringen om zich te concentreren op het essentiële: klimaat, werkgelegenheid, gezondheid. Een deelnemer aan de actie legt uit: "Geconfronteerd met de opkomst van burgeracties, zullen Europese regeringen moeten uitleggen of ze de voorkeur geven aan speculanten of aan het klimaat, de gezondheid en de werkgelegenheid. Er moet dringend actie worden ondernomen voor meer fiscale rechtvaardigheid. We vertrouwen op de media om de burgers te informeren. We nodigen iedereen uit die samen met ons druk wil uitoefenen op de Europese leiders."

Gepubliceerd door

Press Circle