We hebben momenteel een technisch probleem (afbeeldingen worden niet weergegeven). We zijn er mee bezig. Bedankt voor je geduld!

Ga naar hoofdinhoud

Op 19 juni DEMONSTEREN WE IN EUROPA om ons gemeenschappelijk huis te redden.

De Europese Unie moet dringend #Ecocide criminaliseren om onze bossen, onze oceanen en bodem, de lucht die we inademen en de levenden te beschermen.

Rebellen uit o.a. België, Nederland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Duitsland, het VK, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Tsjechië, komen allemaal samen. Inheemse leiders uit Brazilië zullen zich bij ons aansluiten om samen op te staan tegen de vernietiging van onze ecosystemen.

We hebben jou nodig! Demonstreer met ons mee! Op ZONDAG 19 juni, 10u. op Place du Luxembourg, voor het Europees Parlement.

************* RED DE BIODIVERSITEIT *************

Stop Ecocide International Protest banner

De ecologische crisis beperkt zich niet tot het klimaat. Elke overschrijding van de planetaire grenzen bedreigt ons bestaan. Ondertussen leidt de EU ons rechtstreeks naar onze ondergang door ecocide actief te steunen:

  • Europese regeringen blijven fossiele brandstoffen subsidiëren;
    Ze steunen de agro-industrie die ons milieu vernietigt;
  • Bomen uit onze bossen worden verbrand als zogenaamde "hernieuwbare energie";
  • De EU bevordert industriële visserij die het leven in zee vernietigt.

De drijvende kracht achter deze vernietiging is winstbejag en het onverzadigbare ideaal van economische groei.

Naast een gedurfder klimaatbeleid eisen we dat de EU:

  • doortastende wetgeving tegen "ecocide" implementeert en dat alle soorten ecocriminelen worden vervolgd voor hun misdaden;
  • een masterplan opstelt en uitvoert, om onze ecosystemen te herstellen;
  • milieuvernietigende handelsovereenkomsten annuleert, zoals de Mercosur- en post-Brexit-handelsovereenkomsten;
  • een snelle overgang naar duurzame landbouw plant, door de veestapel te verminderen ten gunste van plantaardige voeding, en een einde te maken aan ontbossing en het gebruik van gevaarlijke pesticiden;
  • schulden van arme landen kwijtscheldt.

We hebben een eerlijk beleid nodig dat wordt bepaald door het volk, niet door bedrijven en hun goedbetaalde lobbyisten. We rebelleren om onze toekomst te beschermen.

We rebelleren omdat het onze verantwoordelijkheid is om in actie te komen. We hebben geen tijd meer te verliezen. Samen staan we sterk. Als we onze krachten bundelen, houdt niets ons tegen!

https://fb.me/e/3bgSTUbUm

Betoging met toelating van de gemeente, georganiseerd door XR Deutschland.

UPDATES VIA TELEGRAM

Volg ons op Telegram