Ga naar hoofdinhoud

We hebben geweldig werk verricht! De "Tell the Truth Swarm" heeft ervoor gezorgd dat de fictieve - maar verbeeldende - toespraak van onze premier meer dan 100.000 keer werd bekeken. Alle records op onze eigen sociale media werden overtroffen en we hebben veel meer mensen kunnen bereiken dan gewoonlijk. Jullie waren fantastisch! Een groot aantal krantenartikels hebben deze actie vermeld en verschillende betrokken personen hebben zich geëngageerd en op een relevante en bemoedigende manier gereageerd. De video werd zelfs internationaal gepubliceerd door andere XR-groepen!

Ondertussen hebben we contact opgenomen met de leiders van alle politieke partijen, alsook met de eerste minister en de ministers van Klimaat, Volksgezondheid en Economie van het land en van de drie regio's. We vroegen hen te reageren op de waarheden die in de toespraak worden vermeld. Tot nu toe hebben alleen de partijleiders van MR en Groen gereageerd.

In de volgende stap van onze campagne zullen we ervoor zorgen dat ook zij ons een antwoord geven op ons verzoek om de waarheid te vertellen over de klimaat- en milieucrisis. Binnenkort meer informatie!

Aarzel ondertussen niet om de lokale gemeenschappen te helpen door je aan te sluiten bij de hier opgesomde initiatieven ter ondersteuning van mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus en om deel te nemen aan de discussies op ons gemeenschapsforum.