Ga naar hoofdinhoud

Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

book cover

Onze toekomst zal radicaal veranderen.

Wat doet dat besef met ons? Waerbeke organiseert een gesprek tussen generaties met ambassadeurs van Youth for Climate, Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat en Waerbeke. Met een nieuw boek en een speciaal webinar wil Waerbeke de innerlijke dimensie van de klimaatcrisis in het debat brengen.

Waerbeke webinars
Waerbeke webinars

Waerbeke is een maatschappelijke beweging die van stilte een actieve kracht wil maken in deze wankele tijden. Stilte – in de wereld daarbuiten, maar ook in jezelf – is een kostbaar goed en een vorm van hoop. Stilte staat niet zozeer voor een terugtocht uit de maatschappij, maar veeleer voor een weg die een nieuw perspectief geeft om overeind te blijven. Waerbeke wil de volgende jaren die weg vormgeven in inspirerende projecten.

De klimaatcrisis is waarschijnlijk de meest ingrijpende uitdaging waar de wereldgemeenschap mee geconfronteerd wordt. Het is een complexe, maar ook overweldigende uitdaging die ons tot in ons wezen raakt. Waerbeke wil met de klimaatcrisis aan de slag en zet daarom het thema ‘stilte in de storm’ centraal in haar werking voor de komende periode. Hoe kun je het hoofd rechtop houden en de storm die mogelijk het leven van onze kinderen en kleinkinderen bedreigt in de ogen kijken?
Waerbeke is er meer dan ooit van overtuigd dat er meer aandacht nodig is voor de innerlijke dimensie van de klimaatcrisis. Hoe gaan we om met onze gevoelens van machteloosheid, angst en
verdriet ten aanzien van die grote storm? Eerder bracht Waerbeke al de vertaling van het boek Actieve hoop van Joanna Macy uit, nu verschijnt er een nieuw boek en komt er een webinar over dit
urgente thema.

Publicatie vertaling van Klimaatverandering en innerlijke grenzen van Richard Stiegler

Het lijkt je misschien een veilig gevoel te geven om de klimaatcrisis te beschouwen als een ‘extern’ fenomeen. Het is iets dat buiten je ligt, en je overtuigt jezelf ervan dat een of andere (magische) technologische oplossing het probleem wel weer zal doen verdwijnen. Op die manier vermijden we geraakt te worden, maar sluiten we tegelijk ook deuren die fundamentele uitwegen kunnen bieden uit de klimaatcrisis.

Het is net daarover dat het boek van de Duitse psychotherapeut Richard Stiegler het wil hebben. Hij gaat dieper in op wat de klimaatcrisis psychisch betekent en hoe een welbepaalde visie op wat het betekent om mens te zijn heeft gezorgd voor de problemen waar we nu in zitten: “Zolang wij geen zicht hebben op die diepere dimensie en dus ook niet op de eigenlijke oorzaak van de opwarming van het klimaat, blijft een fundamentele verandering uit en blijft de problematiek bestaan. Die diepere dimensie bevindt zich niet buiten ons maar in ons innerlijk. Dit boek wil de lezer dus bewust maken van de fundamentele oorzaken van de klimaatverandering.

In plaats van ons verdriet uit de weg te gaan, is het zinvoller een (spirituele) houding te ontwikkelen waarin er ruimte is om geraakt te worden en te voelen hoe we verbonden zijn met de andere wezens op deze planeet, zo stelt de auteur. Als antwoord op de ecologisch gulzige consumptiesamenleving kunnen we komen tot een stap terug, als was het een herfst, die ons een vernieuwd gevoel van vrijheid kan geven. Stiegler werkt deze gedachten ook uit in concrete voorstellen voor wat je als individu kunt doen en
in een methodiek om met deze vragen in groep te werken.

24 oktober 2020 | Waerbeke Webinar #1 • Klimaatverandering: omgaan met innerlijke grenzen

In plaats van haar jaarlijkse fysieke Waerbeke Conferentie kiest Waerbeke dit najaar voor een reeks webinars over verschillende dimensies van het thema ‘stilte in de storm’. Het eerste vindt plaats op zaterdag 24 oktober (14.00 tot 17.00 uur) en gaat verder door op het thema dat ook in het boek van Richard Stiegler aan bod komt.

Hoe kunnen we overeind blijven in het besef dat de toekomst radicaal zal veranderen? De wereld van onze kinderen en kleinkinderen zal er heel anders uitzien dan die van hun ouders en grootouders. Wat doen we met de gevoelens die dat besef veroorzaakt? Tijdens het webinar komt Richard Stiegler zelf aan het woord in een videoboodschap. Daarna wil Waerbeke in een panelgesprek ruimte maken voor een gesprek tussen verschillende generaties. Mensen van de oudere generaties hebben misschien heel hun actieve leven gestreden voor een meer rechtvaardige wereld voor hun kinderen en weten niet goed of ze genoeg hebben gedaan.
Jongeren zijn zich heel erg bewust van wat er op hen afkomt en zoeken naar nieuwe vormen van activisme, maar willen het ook hebben over de innerlijke dimensie van de klimaatcrisis. We laten mensen aan het woord van Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion, Oikos en Waerbeke. We sluiten af met een ingrijpende documentaire over bewust leven in een tijd waarin we geconfronteerd worden met de drastische gevolgen van decennia overconsumptie en afbraak van ecosystemen.

Zaterdag 24 oktober van 14u tot 17u • WAERBEKE WEBINAR #1

Gepubliceerd door

tinybrains

Meer uit ons blogarchief