Ga naar hoofdinhoud

Autobanden vervuiling

burning tyres AFP GETTY

Autobanden, dat zachte raakvlak tussen een hobbelige baan en onze vermoeide lichamen, zijn belangrijke vervuilers. Men kan zich moeilijk inbeelden dat hun productie milieuvriendelijk is of dat hun recyclage goed beheerd wordt. Maar erger nog, banden produceren tijdens het rijden microplastic deeltjes die al het dierenleven in gevaar brengen, ook het onze.

In zijn nummer van 4 december 2020 meldt Science Magazine dat een chemische stof die wordt gebruikt om banden te beschermen tegen ozon, de Coho-zalm snel doodt wanneer regenwater van de banen naar hun paaigronden sijpelt. Waarom stierf de zalm? Het antwoord spoelde van de weg.

In september 2019 meldde de San Francisco Chronicle dat elk jaar 7 biljoen kleine stukjes plastic van de straten van de stad in de baai van San Francisco spoelen. Bijna de helft van deze vervuiling bestaat uit zwarte rubberachtige fragmenten die volgens de auteurs van de studie afkomstig zijn van versleten banden. In feite is bandenslijtage de belangrijkste bron van microplastics in de natuur, met een geschatte 6 miljoen ton, of 810 g per persoon, die elk jaar en wereldwijd wordt geproduceerd.

Tyre wear particles
Tyre wear particles

Bandenslijtage draagt - samen met de slijtage van remmen en wegen - ook bij aan de luchtvervuiling door de productie van microdeeltjes, net als dieselmotoren. In feite produceren ze tussen 50 en 75% van de beruchte PM10-microdeeltjes die we meestal associëren met diesel uitstoot.

Naast andere factoren, zoals het brandstofverbruik, is de bandenslijtage afhankelijk van het gewicht van een voertuig. Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Volksgezondheid blijkt dat de hoeveelheid microplastics afkomstig van autobanden ongeveer 10 keer hoger ligt als voor bromfietsen. Voor fietsen zijn er geen gegevens, maar de hoeveelheid moet ongetwijfeld nog lager zijn.

Terwijl regeringen over de hele wereld maatregelen hebben genomen om de uitstoot van deeltjes door motoren te verminderen, werd bandenslijtage volledig over het hoofd gezien, ondanks het feit dat het een veel grotere bedreiging vormt voor de biodiversiteit en onze eigen gezondheid. Bovenop het feit dat het wegvervoer verantwoordelijk is voor 21% van de CO2-uitstoot in de EU, is de bandenslijtage de zoveelste cruciale reden waarom we dringend de personenwagen moeten uitfaseren en naar groenere vervoerswijzen moeten toewerken!

Gepubliceerd door

XR Belgium

Meer uit ons blogarchief