We hebben momenteel een technisch probleem (afbeeldingen worden niet weergegeven). We zijn er mee bezig. Bedankt voor je geduld!

Ga naar hoofdinhoud

Jullie antwoord op deze vraag is immers een OVERWELDIGENDE JA (80%). De meerderheid van de rebellen denkt dat we NU actie moeten ondernemen, want op dit moment worden politieke, technologische en financiële beslissingen genomen zonder medeweten van de burgers, op een ondemocratische manier. De terugkeer naar “Business as usual” zit duidelijk in de strategie van overheden en bedrijven.

Tegelijk met deze luide en duidelijke JA zijn jullie bewust van de noodzaak om :

- de maatregelen voor de bescherming van de gezondheid te respecteren (dragen van maskers, social distancing,…)

- de actie te laten aansluiten bij wat op dit moment leeft bij de burgers.

Jullie hebben een nationale actie op één enkele plaats voor ogen die een massabeweging laat zien. Deze actie zou als “plan B” kunnen gedecentraliseerd worden naar verschillende steden, of om verplaatsingen te vermijden.

Volgens jullie moet XR terugkeren naar zijn DNA : geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid en regeneratieve cultuur. Deze actie moet disruptief, verstorend EN tegelijkertijd verbindend en positief zijn. Ze moet aansluiten bij andere bewegingen, met name bij de boeren en bij de gezondheidszorg.

We beleefden en beleven als burgers nog steeds een zeer turbulente tijd. Sommigen hebben verwanten verloren, anderen hun werk, hun zaak, … Nog anderen zijn ziek of hebben in een benauwde ruimte moeten overleven… om nog maar te zwijgen van alle vaak miskende beroepen die in de frontlinie stonden in zeer moeilijke omstandigheden...

Jullie waren zeer duidelijk in jullie antwoorden over de boodschap die de actie moet overbrengen. Nog eens bedankt !

De boodschap moet zinvol zijn, moet mensen raken en verbinden. Ze moet rekening houden met de behoefte aan sociale verbondenheid, liefde, veerkracht EN OOK met de frustratie en woede tegenover de huidige situatie.

Ze moet eveneens duidelijk HET VERBAND aantonen tussen:

  • de pandemie EN de vernietiging van ecosystemen door de mens
  • de aanpak van de gezondheidscrisis EN van de klimaatcrisis alsook het sociale aspect hiervan

De boodschap die we willen laten doordringen zal dus duidelijk en verbindend moeten zijn. Bij voorkeur zal deze eerder positief dan negatief zijn (zoals we dat overigens wensen). Twee boodschappen die eruit springen: “steun de mensen i.p.v. de vervuilende bedrijven” EN “meer democratie”.

Sommige rebellen trekken de aandacht naar het belang om onze boodschap niet te laten uitwissen (zoals bij de Royal Rebellion waar het politiegeweld de boodschap heeft verdrongen), versmoren (zoals bij de Extension of the Rebellion) of verdraaien (zoals bij het Leugensalon).

Wat betreft het doelwit van deze actie: waar sommige sectoren zoals de luchtvaart- en bankensector jullie belangrijke doelwitten lijken, haalt de overheid het door haar grote impact op de terugkeer naar het “business as usual” model.
Uiteindelijk is het de overheid die de beslissingen neemt, overeenkomsten ondertekent, wetten wijzigt, budgetten toewijst...

Haar als doelwit nemen heeft overigens een mogelijks verbindend effect bij de burger, wiens democratische inspraak ontnomen is.

We hebben meerdere mogelijke actievormen ontvangen. Jullie waren geniaal! Een actievorm die vaak terugkomt, is geïnspireerd op de actie die de Israëlische bevolking heeft gehouden. (klik hier voor de video)

De vorm die de actie aanneemt moet de verschillende delen van de boodschap weerspiegelen. Dankzij jullie mening kunnen we zeggen dat er een evenwicht tussen Yin en Yang zou moeten zijn:

- regeneratief, positief, veerkrachtig, creatief en poëtisch (Yin)

- obstructief, disruptief met massale arrestaties (Yang)

Ze houdt rekening met een maximale inclusie van burgers en verenigingen, eigen aan het DNA van XR. Het is een echte uitdaging voor de werkgroepen om deze actie op poten te krijgen :-).

Om af te sluiten, samenvattend...

Als XR Rebellen willen jullie een massale disruptieve burgerlijke ongehoorzaamheidsactie, aansluitend bij andere bewegingen en bij de actualiteit van de burgers. Het wordt een samensmelting van regeneratieve cultuur en blokkades, met een duidelijke, verbindende en positieve boodschap. Een actie bol van LOVE & RAGE.

Dit rapport werd gemaakt op basis van de resultaten van de bevraging waarvan jullie hieronder een aantal grafieken en cijfers terugvinden. Deze resultaten werden ook afgetoetst met of ondersteund door videoconferenties, discourse, basecamp alsook telefonisch.

Verschillende werkgroepen zijn bezig met zich te organiseren terwijl andere al aan de slag gegaan zijn op basis van jullie voorstellen.
Jullie kunnen nog steeds jullie hulp aanbieden en aansluiten bij een werkgroep.
Neem contact op met : [email protected]

In de komende dagen en weken zullen we communiceren rond de acties en zullen we jullie aangeven hoe je kan deelnemen.

Maar op dit moment nodigen we jullie uit deze resultaten te delen met jullie vrienden, familie, collega’s, militantennetwerken… Toon dat de Rebellie Leeft en dat het NU EN SAMEN is !

Zoom action-ou-pas-en.jpeg
action-ou-pas-en.jpeg 20.5 KB View full-size DownloadWe zien een duidelijke meerderheid voor “Ja” en ook dat 12,42% van de deelnemers nog twijfelen. Het resultaat werd ondersteund door andere consultatiekanalen.

Zoom action-ou-pas-en.jpeg
action-ou-pas-en.jpeg 39.8 KB View full-size DownloadWat er hier uitspringt, is dat de social distancing moet worden gerespecteerd: dragen van maskers en de 1,5 m afstandsregel. Voor 54,58% van de respondenten is het ook belangrijk om niet op een specifieke plek samen te komen, maar eerder in de gemeenten waar ze wonen om verplaatsingen te vermijden. Resultaat werd afgetoetst met andere consultatiekanalen.

Zoom action-perturbatrice-ou-pas-en.jpeg
action-perturbatrice-ou-pas-en.jpeg 17.9 KB View full-size Download


Op deze grafiek zien we een meerderheid “ja”, maar nog steeds een belangrijk deel, 25,82%, die “het niet weet”. Resultaat ondersteund door andere consultatiekanalen.

Zoom cible-action-en.jpeg
cible-action-en.jpeg 22.7 KB View full-size Download

Het antwoord “de overheid” krijgt het meeste steun. Vervolgens krijgen we “bedrijven/banken” met 17,32%

Zoom objectif-action-en.jpeg
objectif-action-en.jpeg 22.7 KB View full-size Download


De “overheid” blijft het antwoord met de meeste stemmen, maar de EU is het tweede doelwit. De bevolking wordt niet beschouwd als een groep om te verstoren, maar kan wel gezien worden als een potentieel doelwit voor onze acties. De bedrijven en de banken daarentegen worden wel beschouwd als doelwitten om te verstoren, maar de actie zou dus niet bedoeld zijn om hen specifiek te viseren

Zoom recit-action-en.jpeg
recit-action-en.jpeg 29.9 KB View full-size Download

Het is duidelijk dat het argument “Geen steun voor vervuilende bedrijven maar steun voor personen” doorweegt. Het thema over het belang van burgerraden en een sterkere democratie behaalt nog 42,81% van de stemmen. Het resultaat werd ondersteund door andere consultatiekanalen.

Zoom type-action-en.jpeg
type-action-en.jpeg 30.6 KB View full-size Download

De twee soorten acties die meer dan 50% behaalden waren: “grootschalige bezetting van een straat of publieke ruimte” en “het achterlaten van boodschappen in publieke ruimten door kleine groepjes. De “cyberacties” en “balkonacties” daarentegen hebben weinig stemmen.

Gepubliceerd door

XR Belgium