Ga naar hoofdinhoud

Met Onze Toekomst, Onze Keuzes! lanceert Extinction Rebellion Belgium een golf van burgermobilisatie, die zich vanaf 15 juni over heel België zal verspreiden en op 27 juni zal uitmonden in een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in Brussel.

"We roepen alle inwoners van België op de publieke ruimte in te nemen en business-as-usual te verstoren door hun stem te laten horen over de maatschappelijke verandering die noodzakelijk is om de huidige crissisen het hoofd te bieden" zegt Leen, woordvoerder van Extinction Rebellion Belgium.

Bij alle acties worden de veiligheidsmaatregelen strikt in acht genomen. Deelnemers zullen een masker dragen en fysieke afstand bewaren, zoals vereist door de huidige gezondheidsvoorschriften.

“Dit is het moment om de balans op te maken van onze samenleving. We moeten nu kiezen wat we willen behouden en wat we moeten opgeven. Aan de ene kant de vraag: wat draagt werkelijk bij aan onze levenskwaliteit? En aan de andere kant: wat is overbodig, onrechtvaardig en toxisch, zoals racisme, de fossiele brandstoffenindustrie, inkomensongelijkheid en industriële landbouw​.", verklaart Leen.

Met Onze Toekomst, Onze Keuzes roept Extinction Rebellion alle inwoners van België op om stil te staan in de hectische race van de "terugkeer naar het normale". Iedereen wordt uitgenodigd na te denken over belangrijke vragen voor de toekomst en dit te noteren op een kartonnen bord. Op de ene kant in het groen wat behouden moet blijven, op de andere kant in het rood wat we moeten opgeven.

Vanaf 15 juni zullen in heel België, met toenemende mate van disruptie, fysieke en digitale ruimtes voor vrije meningsuiting worden gecreëerd. Het doel is om de overheid, de economische sector en het maatschappelijk middenveld aan te spreken en gesprekken tussen burgers op gang te brengen. Iedereen - ongeacht inkomen, leeftijd, afkomst, beroep, taal of opleiding - kan mee praten over de belangrijke beslissingen die samen genomen moeten worden.

Op 27 juni wordt iedereen uitgenodigd naar het centrum van Brussel te komen om hun rode en groene borden omhoog te houden. Individuen of grotere groepen zullen stil staan op verschillende locaties in de voetgangerszone en de normale gaan van zaken verstoren, van consumentisme, financiën en politieke besluiten tot transport, vervuiling, reclame en uitbuiting. De actiedag eindigt voor de Financiën Toren op Kruidtuin waar alle deelnemers samen komen in een grote disruptieve actie.

“De Covid-19 crisis is geen geïsoleerd geval. Virologen, economen en klimatologen geven duidelijk aan dat er nog vele andere crisissen zullen volgen. Mogelijk worden die zelfs erger. Dit zullen gezondheids-, economische, ecologische, politieke en sociale crisissen zijn, die allemaal direct of indirect verband houden met één en dezelfde oorzaak: een manier van leven en produceren die het milieu en alle levende wezens schaadt.”

“Hele sectoren van onze economie zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de vernietiging van de ecosystemen waar wij van afhankelijk zijn. Moeten we deze wel opnieuw opstarten na de lock-down? Welke activiteiten, openbare diensten en jobs moeten we met voorrang ondersteunen en stimuleren? Welke keuzes moeten we maken om samen sterker te staan om de komende crisissen het hoofd te bieden, zonder iemand in de steek te laten? Onze regeringen moeten deze vragen stellen, en burgerparlementen instellen om met de antwoorden te komen.", besluit de woordvoerder.

Bij alle acties zullen de geldende gezondheidsvoorschriften strikt in acht genomen worden, terwijl tegelijkertijd de sociale verbondenheid krachtig zal worden bevorderd.

Plaats en tijd van alle acties zullen tijdig worden bekendgemaakt

Persbericht in het Duits: https://docs.google.com/document/d/1gVVnyCMzZ3-fRMUj1z4JPFUZ-LBnqNgR4diNLZo2ywQ/edit?usp=sharing

Voor meer informatie:

FR: Pauline +32 476 35 25 38, César +32 473 76 89 82

NL: Leen +32 486 37 73 23, Bo +32 497 15 70 72, Seba +32 472 58 14 48​​​​​​​

EN: Valerio +32 493 81 38 36

DE: Tobias +32 486 88 31 37

Gepubliceerd door

Press Circle