We hebben momenteel een technisch probleem (afbeeldingen worden niet weergegeven). We zijn er mee bezig. Bedankt voor je geduld!

Ga naar hoofdinhoud

Extinction Rebellion voert dagelijks actie gericht op de Belgische federale regeringsonderhandelingen, vanaf maandag 21 september, 18u - "En, wat is uw plan?"

Te midden van de lopende federale regeringsonderhandelingen, zestien maanden na de verkiezingen, houdt Extinction Rebellion een piket aan de Wetstraat n°10; dit vanaf vandaag maandag 21 september om 18.00 uur. Met dit protest eisen bezorgde burgers dat de volgende federale regering de volle omvang van de huidige ecologische en sociale crisis tot zich laat doordringen. Doeltreffende en systemische reacties op deze crises vereisen de hoogste prioriteit in het regeerakkoord, volgens hen.

Deze actie catapulteert prangende vragen recht in het hart van de Belgische democratie. De politieke onderhandelaars worden uitgenodigd om hun antwoorden hierop publiek te maken. Gert-Jan, woordvoerder van Extinction Rebellion België, preciseert:

"Wij, als burgers, kunnen niet zomaar gaan zitten wachten terwijl onze politici tijd verspillen aan discussies over wie wel of niet wil samenwerken, terwijl de biodiversiteit in een ongekend tempo afneemt ten gevolge van een steeds uitdijend economisch systeem. We verwachten van onze regering dat ze verantwoordelijk optreedt, zoals de wetenschappelijke gemeenschap en honderdduizenden mensen die de afgelopen twee jaar meerdere malen de straat op zijn gegaan, hebben geëist. Daarom vragen we onze politici: En, wat is uw plan?"

... om de lucht-, water- en bodemvervuiling te stoppen?

... om de resterende biodiversiteit in België te beschermen?

... voor de kustregio's die door de zeespiegelstijging weggespoeld raken ?

... om de uitputting van de bodemvruchtbaarheid in België tegen te gaan?

... om te zorgen voor de huidige en toekomstige klimaatvluchtelingen, zowel binnen België als vanuit het buitenland?

... om zich voor te bereiden op nog warmere zomers en ergere droogtes in de komende jaren?

... om de voedselonafhankelijkheid van België te verhogen?

... om het energieverbruik in België terug te brengen tot een duurzaam niveau?

... om de sociale vrede te bewaren tijdens de komende crises?

... om het uitbreken van een nieuwe pandemie te voorkomen? ...


"Tot nu toe hebben regeringen en politieke partijen nagelaten om zinvolle actie te ondernemen om de voortdurende ecologische ineenstorting aan te pakken. Er zit er een rits aan crises in de pijplijn, erger dan de Covid-19 pandemie, indien we de manier waarop we als samenleving functioneren niet veranderen."
De actievoerders wijzen op de kloof tussen de politieke ontwikkelingen en de harde realiteit. "Terwijl de onderhandelingen de laatste maanden aanslepen, staat de wereld letterlijk in brand. Destructieve bosbranden woeden door het Amazonegebied, de Verenigde Staten, Rusland, Indonesië, maar ook dichter bij huis in Europa. Hoge temperatuurrecords worden nu bijna elke dag wel ergens geregistreerd. Zelfs België wordt getroffen door ernstige droogte. De versnelde degradatie van ons leefmilieu door menselijke activiteit heeft een directe negatieve impact op onze gezondheid, ecosystemen, voedselproductie, de economie en de sociale cohesie. De meest kwetsbare gemeenschappen dragen het minst bij tot de vernietiging van ons milieu, maar zij zijn ook degenen die er het meest onder te lijden hebben", zo verklaart Gert-Jan.

Extinction Rebellion eist dat de regering een deliberatief Burgerparlement opzet, representatief voor de hele bevolking en door lottrekking samengesteld. Dit Burgerparlement dient de beslissingsmacht te hebben om een sociaal en ecologisch noodplan op te stellen. Dit noodplan, uit te voeren door de overheid, dient beschadigde ecosystemen te herstellen, vervuiling, energieverbruik en de CO2-uitstoot op een eerlijke manier te verminderen. Deze democratische omslag legt de basis, zo claimt Extinction Rebellion, voor een veerkrachtige samenleving die zich bekommert om de meest kwetsbare mensen in ons land en daarbuiten.

Perscontacten: Gert-Jan (NL/EN) +32 499 48 09 34, Christophe (FR/EN) +32 485 95 11 87

https://www.extinctionrebellion.be
[email protected]Gepubliceerd door

Press Circle