Ga naar hoofdinhoud

Op 28 januari blokkeerde Extinction Rebellion de Cantersteenweg in Brussel om te vieren dat een fossielvrije toekomst mogelijk is. Nu komen we terug.


Doet u mee aan de vooravond van de Belgische en Europese verkiezingen om een fossielvrije toekomst te eisen? Samen kunnen we de toekomst bereiken waar we van dromen, de toekomst die we nodig hebben, de toekomst die we zullen hebben.We hebben 3 kristalheldere eisen:


1. We eisen een einde aan de bouw van nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen in België.

2. We eisen dat er een einde komt aan de subsidies voor fossiele brandstoffen en dat dit geld opnieuw geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energieprojecten en dat mensen met de laagste inkomens beschermd worden tegen stijgingen van de kosten van levensonderhoud.

3. We eisen een burgervergadering die de bevoegdheid krijgt om een wettelijk bindend plan op te stellen om het gebruik van fossiele brandstoffen in België tegen 2030 uit te bannen.Meld je aan om meer te horen over de actie en vertel ons wat je wilt doen! https://framaforms.org/lets-be-fossil-free-1701721727

Waarom bij ons? Hier zijn 8 goede redenen:

Elk jaar zouden wereldwijd 5 miljoen levens gered worden zonder fossiele brandstoffen (Lelieveld et al. 2023)
82% van de Belgen vindt de klimaatcrisis de grootste bedreiging van de 21ste eeuw (EIB)
70%
van de Belgen is voorstander van strengere overheidsmaatregelen voor het klimaat (EIB)
12,9 Miljard
euro subsidies voor fossiele brandstoffen door België (2020) (FOD Financiën)
2,4% van het BBP van België wordt gebruikt voor directe subsidies voor fossiele brandstoffen (climat.be)
46% van de energie in België komt van olie (2019) (IEA)
12% van de energie in België is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (2020) (IEA)
Minstens 4 nieuwe fossiele gascentrales gepland met overheidssubsidies (Tegengas)

Meer evenementen van XR Belgium